Välkommen till Vetlanda Pingstförsamling!

 

Pingstkyrkan i Vetlanda hälsar just dig varmt välkommen! Vem du än är hoppas vi att du skall trivas i vår församling.

Vår önskan är att få finnas till för dig i alla livets skeenden. Vi vill vara en församling som går tillsammans i både med- och motgång.

 


”En kärleksfull, Jesuscentrerad församling som utbreder Guds rike”

Vi vill leva ut vår vision genom:

1. Att öppna för Guds närvaro. Bön och lovsång.

2. Att sprida budskapet om Jesus. Vittnesbördet.

3. Att leva budskapet om Jesus. Sociala insatser, gärningar.

4. Att utrusta för tjänst. Förkunnelse, träning av talanger, gåvor.

5. Att upprusta för tjänst. Omsorgen, gemenskapen.

 


 

Församlingen

Vi samlas till Gudstjänster varje vecka med sång och musik, bön, förkunnelse från Bibeln och förbön för människors olika behov. Barn, ungdomar och äldre

samlas till olika aktiviteter under veckan där målet är att lära känna Jesus Kristus personligen och fördjupas i relationen med Gud och med varandra.

Vi vill vara en levande och varm församling för ande, själ och kropp, där Jesus och Bibeln står i centrum.

 

Fakta

Vår församling har drygt 300 medlemmar.

Vi har verksamheter för alla åldrar.

Vi har varit en församling sen den 13:e maj 1928.