Om Vetlanda Pingstförsamling

Pingstkyrkan i Vetlanda med över 300 medlemmar hälsar dig varmt välkommen! Vem du än är hoppas vi att du skall trivas i vår församling. Vår önskan är att få finnas till för dig i alla livets skeenden. Vi vill vara en församling som går tillsammans med varandra i både med- och motgång.

Församlingens Vision

”En kärleksfull, Jesuscentrerad församling som utbreder Guds rike”

Vi vill leva ut visionen i församlingen, i Vetlanda och till Jordens yttersta gräns.

Vi vill göra det genom:

  1. Att öppna för Guds närvaro. Bön och lovsång.
  2. Att sprida budskapet om Jesus. Vittnesbördet.
  3. Att leva budskapet om Jesus. Sociala insatser, gärningar.
  4. Att utrusta för tjänst. Förkunnelse, träning av talanger, gåvor.
  5. Att upprusta för tjänst. Omsorgen, gemenskapen.

Församlingen
Vi samlas till Gudstjänster varje vecka med sång och musik, bön, förkunnelse från Bibeln och förbön för människors olika behov. Vi samlar barn, ungdomar och äldre till olika aktiviteter under veckan där målet är att vi skall lära känna Jesus Kristus personligen och fördjupas i våra relationer med Gud och varandra. Vi vill vara en levande och varm församling för ande, själ och kropp, där Jesus och Bibeln står i centrum.