Mission

 


 

Thailand

Vi har på olika sätt engagerat oss i den thailändska missionen sedan 1950-talet
och vi har fortfarande flera missionsprojekt som vi stöder.

 

 

Familjen Brolin

Daniel och Paulina arbetar på flera platser i Thailand och Kambodja.
De arbetar främst med församlingsplantering.
I Bangkoks centrum, vid Siam Paragon, träffas man för gudstjänster, men är också mån om att sprida budskapet
genom att vara på olika universitet och besöka fängelser.
Denna församling arbetar även mot andra länder.

 

IBRA – Way of Life

Pingstförsamlingen i Vetlanda har sedan starten för över 50 år sedan, stöttat IBRAs mediearbete i Thailand.
Way of Life är IBRAs radiostation i Bangkok och därifrån sänds dagligen budskapet om Jesus ut i landet.
Det arrangeras även korrespondenskurser och uppföljning via lokala församlingar.
De senaste åren har Way of Life besökt fängelser varje månad för att undervisa och fira gudstjänst.

 


 

 

Sydsudan

Filip och Magdalena

Filip Lidström och Magdalen Waern finns på plats i Sydsudan för att jobba tillsammans med den lokala sydsudanesiska pingströrelsen.
De använder både sina praktiska och andliga gåvor för att betjäna de människor de träffar och arbetar hårt för att utrusta
församlingarna till att dela evangeliet och ge stöd till befolkningen.

 


Etiopien

Deliverance in Christ

Genom missionsorganisationen Delivarance in Christ, ger vi stöd till nationella evangelister i den
muslimskt dominerande Somali-regionen i östra Etiopien.
Dessa evangelister arbetar under tuffa förhållanden men de bär fram vittnesbördet om Jesus med frimodighet
och får se människor komma till tro, även om det kan innebära ett högt pris att följa Jesus.
Organisationens sociala arbete har fått ett gott erkännande av de lokala myndigheterna.

 


Evangelister

Vi stödjer en inhemsk evangelist i Thailand och även två evangelister i Bangladesh.
De arbetar lokalt med att bygga församlingar och sprida evangeliet.