Allträffar

För dig som är dagledig ordnar vi med en Allträff sista torsdagen i månaden kl 15.
Till varje Allträff har vi en eller flera inbjudna gäster som bjuder på spännande livsberättelser och sång och musik.
Vi avslutar med fika i vår församlingsvåning.

Se vår kalender för mer information.