Mission

Vetlanda pingstförsamling har ett internationellt arbete sedan många år.

Vi arbetar med församlingsbyggande, att hjälpa till att bygga Guds rike över världen, och diakoni, att visa Jesu kärlek i handling. Vi är landförsamling för Thailand och vi har även arbete i Kazakstan, Togo, Tanzania och vissa mindre insatser på andra ställen.

Togo

Sedan några år tillbaka stöttar vi Philemon Kayumbas arbete i Togo. Philemon flydde från Rwanda 1994 och kom efter en lång och mödosam resa till Togo i slutet på 1990 talet. I Togo har han sedan arbetat i Kpalimé med församlingsbygge i stadsdelen Novissi. Där har man byggt upp en församling från några få medlemmar till ca 150 fram till förra året. Man har även byggt en kyrka och har ett projekt för att sysselsätta unga flickor.

Kazakstan

I Kazakstan har vi kontakt med församlingar som gör insatser för barn, alkoholister och andra utsatta grupper.

Thailand

Vetlanda pingstförsamling är landförsamling för Thailand. Det innebär att vi har ansvar för kontakterna mellan de pingstförsamlingar som har arbete i Thailand. Vi stöder en bibelskola i Prachuab och flera sociala projekt när det gäller barn och ungdomar och Aids. Vi finns även med i underhållet för Rodhe och Peter Runegrund.

Tanzania

Vi stödjer Anita och Reines Rydell i deras arbete i Tanzania. De har även en hemsida med mycket information här: http://www.kitomtom.se/.

De arbetar i Tanzania i Kilimanjaroregionen för svensk pingstmission, men samarbetar med andra kyrkor och församlingar och mycket med den lutherska kyrkan (Motsvarar Svenska Kyrkan) som finns i Kokirie nära oss där de bor.

Rydells är utsända av Vetlanda, Korsberga, Ramkvilla och Landsbro pingstförsamlingar. De arbetar under en organisation i Tanzania kallad för FPCT Free Pentecostal Church of Tanzania.

De reser varje år till Tanzania i september och kommer tillbaka till Sverige i början av maj.

Det finns många små församlingar runt hela berget, de flesta runt 20-50 medlemmar och de största församlingarna har ca 300 medlemmar. På västra sidan av Tanzania är församlingarna stora och det var där missionen började. De har flera tusen medlemmar. Arbetet sker också i områden nära kusten där människor ännu inte är nådda av evangelium och där de flesta är muslimer.

Rydells bor i en liten by tillsammans med  folket och arbetar nära dem. Vi är rådgivare och lärare och arbetar tillsammans med församlingsledningen. Vi arbetar både andligt och socialt. För att nå en människas hjärta måste vi först möte deras primära behov, som mat och kläder. Att lyssna till någon först och höra deras behov, är något som är nödvändigt, både i Tanzania och i Sverige.