Mission

Vetlanda pingstförsamling har ett internationellt arbete sedan många år.

Vi arbetar med församlingsbyggande, att hjälpa till att bygga Guds rike över världen, och diakoni, att visa Jesu kärlek i handling. Vi stödjer missionsarbeten i Thailand, Kazakstan, Tanzania, Etiopien, Indien och Bangladesh.

Kazakstan

I Kazakstan har vi en vänförsamling som vi stödjer.

Thailand

I Thailand stöttar vi IBRAs arbete, Way Of Life, och via IBRA understödjer vi också Hans Olofsson. Vi understödjer även Daniel och Paulina Brolin och deras arbete som utgår från Bangkok, samt två unga filippinska missionärer som jobbar som lärare i norra Thailand.

Tanzania

Vi stödjer Anita och Reines Rydell i deras arbete i Tanzania. De har även en hemsida med mycket information här: http://www.kitomtom.se/.

De arbetar i Tanzania i Kilimanjaroregionen för svensk pingstmission, men samarbetar med andra kyrkor och församlingar och mycket med den lutherska kyrkan (Motsvarar Svenska Kyrkan) som finns i Kokirie nära oss där de bor.

Rydells är utsända av Vetlanda, Korsberga, Ramkvilla och Landsbro pingstförsamlingar. De arbetar under en organisation i Tanzania kallad för FPCT Free Pentecostal Church of Tanzania.

De reser varje år till Tanzania i september och kommer tillbaka till Sverige i början av maj.

Det finns många små församlingar runt hela berget, de flesta runt 20-50 medlemmar och de största församlingarna har ca 300 medlemmar. På västra sidan av Tanzania är församlingarna stora och det var där missionen började. De har flera tusen medlemmar. Arbetet sker också i områden nära kusten där människor ännu inte är nådda av evangelium och där de flesta är muslimer.

Rydells bor i en liten by tillsammans med  folket och arbetar nära dem. Vi är rådgivare och lärare och arbetar tillsammans med församlingsledningen. Vi arbetar både andligt och socialt. För att nå en människas hjärta måste vi först möte deras primära behov, som mat och kläder. Att lyssna till någon först och höra deras behov, är något som är nödvändigt, både i Tanzania och i Sverige.

Etiopien

I Etiopien stöttar vi Deliverance In Christ Ministry som leds av evangelisten Haylachew Taye och hans hustru Elsabeth. De jobbar med missionsinsatser mot somaliregionen.

Indien

Vi stödjer organisationen World Children Need och vårt stöd är särskilt inriktat på hälsovårdsinsatser i Rajahmundry till de som lever i svår fattigdom.

Bangladesh

Via Good News To All People understödjer vi två evangelister i södra Bangladesh.