Mission

 


 

Thailand

Vi har på olika sätt engagerat oss i den thailändska missionen sedan 1950-talet

och vi har fortfarande flera missionsprojekt som vi stöder.

 

 

Familjen Brolin

Daniel och Paulina arbetar på flera platser i Thailand, men framförallt i Bangkok.

De arbetar främst med församlingsplantering.

I Bangkoks centrum, vid Siam Paragon, träffas man för gudstjänster, men är också mån om att sprida budskapet

genom att vara på olika universitet och besöka fängelser.

Denna församling arbetar även mot andra länder.

 

IBRA – Way of Life

Pingstförsamlingen i Vetlanda har sedan starten för över 50 år sedan, stöttat IBRAs mediearbete i Thailand.

Way of Life är IBRAs radiostation i Bangkok och därifrån sänds dagligen budskapet om Jesus ut i landet.

Det arrangeras även korrespondenskurser och uppföljning via lokala församlingar.

De senaste åren har Way of Life besökt fängelser varje månad för att undervisa och fira gudstjänst.

 


Evangelister

Vi stödjer en inhemsk evangelist i Thailand och även två evangelister i Bangladesh.

De arbetar lokalt med att bygga församlingar och sprida evangeliet.

 


 

Tanzania

Reines och Anita

Reines och Anita Rydell har arbetat i Tanzania sen i början av 00-talet.

De är baserade i Mamba på sluttningen av Kilimanjaro, Afrikas högsta berg.

Anita och Reines är engagerade i de lokala församlingarna med undervisning, själavård och evangelisation.

Dessutom driver de tillsammans med församlingarna ett omfattande socialt arbete med stöd till skolgång för

barn och olika former av hjälp till fattiga familjer.

 


 

Sydsudan

Filip och Magdalena

Filip Lidström och Magdalen Waern har nyligen flyttat till Sydsudan för att jobba tillsammans med den lokala pingströrelsen.

De använder både sina praktiska och andliga gåvor för att betjäna de människor de träffar och arbetar hårt för att utrusta

församlingarna till att dela evangeliet och ge stöd till befolkningen.

 


 

Etiopien

Deliverance in Christ

Genom missionsorganisationen Delivarance in Christ, ger vi stöd till nationella evangelister i den

muslimskt dominerande Somali-regionen i östra Etiopien.

Dessa evangelister arbetar under tuffa förhållanden men de bär fram vittnesbördet om Jesus med frimodighet

och får se människor komma till tro, även om det kan innebära ett högt pris att följa Jesus.

Organisationens sociala arbete har fått ett gott erkännande av de lokala myndigheterna.