Konfa

Funderar du på att konfirmera dig? Varje år har vi konfirmationsundervisning, eller helt enkelt ”konfa”, ihop med Missionskyrkan och Allianskyrkan.
Mer information kommer när det är dags för nästa grupp konfirmander att anmäla sig.